Oplysningerne tilstræbes at være korrekte, men Freeriders tager dog forbehold for fejl eller mangler. Indholdet stilles til rådighed for dig, som det er, og forefindes uden nogen form for garanti, hverken udtrykkeligt eller stiltiende. Freeriders påtager sig intet ansvar for skader hverken direkte, indirekte, hændelige, følgeskader eller andre skader fra dit brug af hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, skader, som skyldes virus på din computer eller andet udstyr. Brugen af informationer på hjemmesiden er på egen risiko.

Privacy Policy

Ved brug af hjemmesiden accepterer du vores disclaimer og er indforstået med privacy policy. Hjemmesiden er ejet og drevet af Freeriders, som er en dansk forening og underlagt dansk lovgivning. Freeriders værner om dine personlige oplysninger, når du benytter hjemmesiden. Vores privacy policy angiver, hvilke oplysninger vi indhenter og hvordan vi anvender informationen. Personlige oplysninger som navn og adresse indhentes alene, når du frivilligt oplyser dem.

Disclaimer

Formålet med hjemmesiden er at fortælle om klubben Freeriders, vores aktiviteter og holdninger. Ved brug af hjemmesiden accepterer du nedenstående betingelser og er indforstået med vores privacy policy. Kan dette ikke accepteres, skal du ikke benytte siden. Hjemmesiden er ejet og drevet af Freeriders, som er en frivillig forening underlagt dansk lovgivning.

Dansk lovgivning

Alt på hjemmesiden er underlagt dansk lovgivning og alle sager i forbindelse hermed skal afgøres ved de danske domstole.