Første klubaften i måneden, er kun for klubbens medlemmer, da der bliver afholdt månedsmøde.